Årsstämman 2019/2020 skjuts upp

04.12.2020

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman för räkenskapsåret 2019/2020 kommer att skjutas upp till efter årsskiftet. Styrelsens beslutet grundar sig i regeringens uppmaning om att minska smittspridningen genom att inte träffas i större sammankomster.

Styrelsen har tittat på olika lösningar för att genomföra stämman, bland annat att genomföra den digitalt. Då alla medlemmar ska kunna ha möjligheten att medverka har styrelsen kommit fram till att en digital stämma inte är aktuellt då det motverkar den möjligheten. Styrelsen kan inte förutsätta att alla medlemmar har tillgång till rätt utrustning för att delta digital.

För medlemmarnas säkerhet och för det allmänna ansvaret att minska smittspridningen i samhället väljer därför styrelsen att skjuta upp årsstämman tills vidare. Styrelsen anser att det bör finnas en bred förståelse bland medlemmarna till beslutet.

När den allmänna smittspridningen i Sverige har minskat och regeringen återigen meddelar att större sammankomster kan genomföras kommer en kallelse att skickas ut.

Vid frågor går det bra att kontakta styrelsetelefonen.

Ta väl hand om er.

Styrelsen

BRF Segelsömmaren