Föreningsstämma

29.11.2017

Det är alltid lika kul att träffa grannarna och fika! Tack till er som deltog. Vi ser fram emot nästa år! 


Under föreningsstämman fattades beslut om: 

  • Fastställandet av resultat- och balansräkning
  • Resultatdisponering
  • Styrelsemedlemmarna blir: Sami Svenn (Ordförande), Sofia Karp, Miled El Hage, Louise Weilenmann och Johan Weilenmann 
  • Suppleanterna blir: Johan Ström, Christoffer Ivar och Johanna Österman
  • Lena Bergön blir kvar som revisor och att Elisabeth Nilsson blir revisorsuppleant
  • Valberedning kommer bestå av Åsa Belsby, Marie Erlandsson och Camilla Sjösten