Mäklarinformation

28.03.2019

Renoveringar som gjorts

  • 1980-talet stambyte
  • 2005 Fönster- och balkongdörrsbyte
  • 2006-2007 Säkerhetsdörrar och postboxar installerade & målning av trapphus
  • 2008 Telia bredband installerades
  • 2009 Målning av tvättstugor & OVK
  • 2010 Nya porttelefoner
  • 2013 Ny uteplats
  • 2016 Nya entrédörrar
  • 2018 Nya källarfönster. Bredband från A3 ersätter Telia. Gym.
  • 2019 Nya källarfönster (alla är bytta). Asfaltering av garageinfart, utanför hus 40 och intill parkering, målning av skorsten hus 40.

Planerade renoveringar
Under året (2019) kommer 8 st källardörrar bytas ut. 
Ny underhållningsplan presenteras inför årsstämman i höst.
OVK genomförs i slutet av mars. 

(Uppdaterad 2019-03-28)


Planerade avgiftshöjningar
Det finns inga planerade avgiftshöjningar. 

(Uppdaterad 2020-01-12)


Övrigt
Nya medlemmar erbjuds en rundvandring av våra olika gemensamma utrymmen och genomgång av vad som gäller i föreningen (brukar vara väldigt uppskattat). Styrelsen arbetar aktivt för skapa så goda förutsättningar som möjligt för att alla ska trivas i föreningen. Det är därför exempelvis därför vi nyligen valde att bygga ett eget gym så att de boende i föreningen slipper lägga pengar på dyra gymkort. Samma tanke ligger bakom det nya bredbandet via A3 som ingår i avgiften.

(Uppdaterad 2019-03-28)