Tack för ert deltagande på städdagen!

02.10.2021

Vi i styrelsen tackar för det engagemang som visades av såväl gamla som nyinflyttade. Bra jobbat !