Blankett för andrahandsuthyrning


Enligt föreningsstämmans beslut 17/11 2021 kommer föreningen att ta ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet av de bostadsrättshavare som upplåter nyttjanderätten till någon annan. För 2022 är den fakturerade avgiften 402:- /månad.

Blanketten inlämnas till styrelsen 2 månader innan ansökt startdatum.

2021-12-17