Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligast förekommande frågorna.

Får man hyra ut lägenheten i andra hand?

Det kan finnas många skäl till att man önskar hyra ut sin lägenhet under en period. Till exempel kanske en medlem flyttar utomlands för arbete eller studier under en period, och vill ha kvar lägenheten vid hemkomst. En medlem kanske ska börja studera eller arbeta på annan ort inom Sverige eller vill testa att bo med en partner.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning ett år i taget, efter periodens slut måste en ny ansökan inkomma till styrelsen. Styrelsen tar en avgift på 1500 kr per år vid uthyrning i andra hand. 

Om en medlem vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste denna ansöka om det hos styrelsen. Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan styrelsens godkännande. Lämna ifylld blankett till styrelsens brevlåda vid hus 24C. Blanketten finner du här.

Saknar du taggar till entrédörren? 

Varje lägenhet ska ha tre taggar tilldelat till sig. Saknar du någon tagg måste du kontakta styrelsen så att den kan spärras. Vill du beställa en ny kan du kontakta styrelsen med ditt lägenhetsnumret och vilken tagg du saknar. Kostnad för att beställa en ny tagg och få den aktiverad kostar 500 kr. 

Vilka typer av renoveringar kräver styrelsens godkännande?

Renoveringar som innebär ändring av planlösning, exempelvis slå ut vägg eller flytta dörr, måste få styrelsens godkännande. Samma sak gäller utvändiga renoveringar på exempelvis balkong (som även kan kräva bygglov).

Renovering av kök och badrum kräver inte styrelsens godkännande. Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetet skall vara fackmannamässigt utfört.


Finns det förråd att hyra?

Ja. Till lägenheten ingår vindsförråd samt matkällare. Behövs mer förrådsutrymme finns det förråd att hyra. Kontakta styrelsen.


Får man grilla på balkongen?

Nej. Föreningen har en gemensam grillplats med både grill och bänkar som står till föreningsmedlemmars förfogande.


Får man förvara sin barnvagn i trapphuset?

Nej. På grund av brandsäkerheten får barnvagnar och annat löst inte förvaras i trapphuset.


Vilken bredbandsleverantör används?

Lägenheterna har möjlighet till bredband från både ComHem och A3 (fiber). Anslutning till ComHem finns i sovrum och vardagsrum medan anslutning till A3 finnes ovanför ytterdörren (står sannolikt Telia på den). Från och med hösten 2018 erbjuds föreningens medlemmar bredbandet från A3 direkt på månadsavgiften utan extra påslag. Om man inte önskar ComHem av särskilda skäl är sannolikt därför A3 att föredra för de flesta. Vid problem med bredbandet från A3 nås supporten på 0770 910 000


Vilken typ av uppvärmning används?

Fjärrvärme.


Det står fel namn på porttelefonen och/eller mitt brevfack, vem vänder jag mig till?

Kontakta styrelsen så hjälper vi dig.