Nyheter

Ny leverantör Bredband

Vi kommer att byta leverantör för vårt Bredband. Från Bredband 2 som vi har idag till Sappa. Detta gör vi den 14 sept och allt ska gå med automatik. Information om detta har lämnats i postfacken. Det kommer att vara ett kort avbrott när dom kopplar på och eventuellt behöver routern startas om. 

Mer information om Sappa kan Ni läsa om under fliken TV & Bredband.

För att vattnet på bästa sätt ska kunna flöda genom huset så behövs det ibland att alla elementen i husen luftas. Detta kommer göra elementen mer effektivare och kan hjälpa dig ifall det upplevs som kallt i lägenheten. Nedan ser du en instruktionsvideo om hur man gör.