Medlemskap

Att vara medlem

I en bostadsrättsförening ägs fastigheten gemensamt av de som bor i föreningen. Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet, utan rätten att bo i den. Till skillnad från en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel måla, tapetsera och renovera. Det är viktigt att komma ihåg att du behöver styrelsens tillstånd för större ingrepp i lägenheten. Ta alltid kontakt med styrelsen om du är osäker på vad som gäller. 

Bostadsrättsavgift

I avgiften ingår värme, vatten och bredband. Som beräkningsgrund för bostadsrättsavgiften används andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättens andel av föreningens tillgångar och skulder. Bostadrättsavgiften finansierar gemensamt underhåll av fastigheterna och de lån bostadsrättsföreningen eventuellt har tagit.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen äger fastigheter och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet. De centrala bestämmelser om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Till skillnad från en hyresrätt där man hyr är bostadsrättshavaren indirekt delägare i fastigheten och har också rätt att mot betalning överlåta bostadsrätten till annan person. Som medlem i föreningen har man rösträtt på bostadsrättsföreningens årsstämma och väljer, samt är valbar till, bostadsrättsföreningens styrelse.

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta bostadsrätt. Efter det att föreningen upplåtit bostadsrätt kan bostadsrättshavaren i sin tur överlåta bostadsrätten. Bostadsrättshavaren har rätt att låta bostadsrätten återgå till föreningen. Om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen kan bostadsrätten förverkas. Föreningen kan sedan bjuda ut bostadsrätten på den öppna marknaden.