Mäklarinformation

Renoveringar som gjorts

 • 1980-talet stambyte
 • 2005 Fönster- och balkongdörrsbyte
 • 2006-2007 Säkerhetsdörrar och postboxar installerade & målning av trapphus
 • 2008 Telia bredband installerades
 • 2009 Målning av tvättstugor & OVK
 • 2010 Nya porttelefoner
 • 2013 Ny uteplats
 • 2016 Nya entrédörrar
 • 2018 Nya källarfönster. Bredband från A3 ersätter Telia. Gym.
 • 2019 Nya källarfönster (alla är bytta). Asfaltering av garageinfart, utanför hus 40 och intill parkering, målning av skorsten hus 40.
 • 2020 Ny asfalt är lagd utanför hus 40. 

Planerade renoveringar
Under året (2019) kommer 8 st källardörrar bytas ut.
Ny underhållningsplan presenteras inför årsstämman i höst.
OVK genomförs i slutet av mars.

(Uppdaterad 2019-03-28)

Planerade avgiftshöjningar
Det finns inga planerade avgiftshöjningar.

(Uppdaterad 2020-01-12)

Övrigt
Nya medlemmar erbjuds en rundvandring av våra olika gemensamma utrymmen och genomgång av vad som gäller i föreningen (brukar vara väldigt uppskattat). Styrelsen arbetar aktivt för skapa så goda förutsättningar som möjligt för att alla ska trivas i föreningen. Det är därför exempelvis därför vi nyligen valde att bygga ett eget gym så att de boende i föreningen slipper lägga pengar på dyra gymkort. Samma tanke ligger bakom det nya bredbandet via A3 som ingår i avgiften.

(Uppdaterad 2019-03-28)