Mäklarinformation

Vanliga frågor

När löper tomträtten ut? - Det är ett 10-års avtal som löper ut 2028-04-05

Får man hyra ut på airbnb? - Alla andrahandsavtal måste godkännas av styrelsen. För att få godkänt måste det framgå vem det är som ska hyra och hur länge. Det finns en avgift vid andrahandsuthyrning av uthyraren.


Renoveringar som gjorts

 • 1980-talet stambyte
 • 2005 Fönster- och balkongdörrsbyte
 • 2006-2007 Säkerhetsdörrar och postboxar installerade & målning av trapphus
 • 2008 Telia bredband installerades
 • 2009 Målning av tvättstugor & OVK
 • 2010 Nya porttelefoner
 • 2013 Ny uteplats
 • 2016 Nya entrédörrar
 • 2018 Nya källarfönster. Bredband från A3 ersätter Telia. Gym.
 • 2019 Nya källarfönster (alla är bytta). Asfaltering av garageinfart, utanför hus 40 och intill parkering, målning av skorsten hus 40.
 • 2020 Ny asfalt är lagd utanför hus 40. 
 • 2020 Relining av avloppsrören har genomförts i hus 40.
 • 2021 OVK genomförd 
 • 2022 Dränering, nya brunnar samt asfaltering hus 18
 • 2023 Trädäck vid hus 18. Dränering, nya brunnar samt asfaltering hus 20 & 22. Renovering övernattningsrum. Byte av bredbandsbolag till Sappa.Planerade avgiftshöjningar

En avgiftshöjning genomfördes under 2023 på 10% för att möta indexhöjningar 

(Uppdaterad 2023-09-14)

Övrigt
Nya medlemmar erbjuds en rundvandring av våra olika gemensamma utrymmen och genomgång av vad som gäller i föreningen (brukar vara väldigt uppskattat). Styrelsen arbetar aktivt för skapa så goda förutsättningar som möjligt för att alla ska trivas i föreningen. Det är exempelvis därför vi valt att bygga ett eget gym så att de boende i föreningen slipper lägga pengar på dyra gymkort. Samma tanke ligger bakom bredbandet via Sappa som ingår i avgiften. 

(Uppdaterad 2023-09-14)

Energideklarationer