Parkering

Parkering

Brf Segelsömmaren disponerar 45 parkeringsplatser samt 8 garage. Parkerings/ Garageplats tillfaller den bostadsrättshavare som står i tur på respektive kölista. 

Avgift för parkeringsplats är 300:-/ månad och för garageplats 500:-/ månad.

Hyresregler

 • Endast 1 parkering/garageplats per hushåll
 • Endast Brf Segelsömmarens medlemmar får inneha en parkering/garageplats samt vara folkbordförd på adressen.
 • För att få en parkering/garageplats måste medlemmen inneha ett motorfordon. 
 • Parkering/garageplats gäller inte vid 2:a handsuthyrning.  Medlem som hyr ut sin lägenhet förlorar nyttjanderätten till hyrd parkering/garageplats. Får ställa sig i kön på nytt när medlem flyttar tillbaka.
 • Om medlem står i kön och ska hyra ut sin lägenhet i 2:a hand och en parkering/garageplats blir ledig kommer medlemmen inte bli erbjuden någon plats. Man förlorar sin plats i kön och får ställa sig på nytt när man flyttar tillbaka.

  Parkering/garagekön

  För att ställa upp dig i kö får du kontakta styrelsetelefonen, 070-062 41 44. Det går bra att ställa sig i kön utan att inneha ett motorfordon, men när plats erbjuds så är kravet att man innehar ett sådant.
  Nedan följer kölistan som uppdateras löpande. Så fort en plats blir tillgänglig kommer lägenheten som står först i kön att bli erbjuden. Medlemmen blir kontaktad via brev som sätts i tidningsklykan utsidan dörren. Om återkoppling uteblir på erbjudandet förlorar man sin plats i kön per automatik.  Då tillgängligheten beror på antalet uppsägningar av  parkering/garageplatser samt antal utflyttningar där tidigare lägenhetsinnehavare haft parkering/garageplats så är det dessvärre omöjligt att förutspå när dessa blir tillgängliga. 
  Vid försäljning av lägenhet så följer parkering/garageplats inte med lägenheten, nyinflyttade får därför ställa sig i kön på nytt.
  *blåmarkerad = tackat nej men vill stå kvar i kön

P-platskö.   Lägenhetsnummer // Datum för anmälan

 1. 41 // 2023-08-10
 2. 56 // 2024-02-06
 3. 86 // 2024-05-22
 4. 69 // 2024-05-07

Garagekö.   Lägenhetsnummer // Datum för anmälan

 1. 61 // 2022-02-20
 2.  5 // 2023-02-11
 3. 97 // 2023-02-16
 4. 6 // 2023-04-13
 5. 56 // 2024-02-06
 6. 66 // 2024-02-20