Trivselregler

Regler är nödvändiga för trivselns skull när man bor så nära varandra som vi gör. Sunt förnuft och hänsyn till varandra är en grundpelare, men då vi alla är olika finns det ett antal regler som samtliga medlemmar och dess eventuella gäster ska förhålla sig till.

  • Det skall vara tyst mellan 22.00-08.00
  • Områdets vägar är inga parkeringsplatser. Det går bra att köra in på vägarna men de skall endast användas vid på- och avlastning
  • Håll ordning och städa efter dig i gemensamma utrymmen
  • Inga föremål får förvaras i trapphus eller källarutrymmen. Detta på grund av brandrisk
  • Det är inte tillåtet att röka inne i föreningens fastigheter. 

2020-09-15