Välkommen!

BRF Segelsömmaren


Information från styrelsen

Ny information gällande renovering av kök och badrum

2024-07-13

Under fliken frågor och svar har information gällande renovering och då av kök och badrum uppdaterats och som gäller f rom 1 juli 2024. 

Beslut gällande detta har tagits av styrelsen efter vi haft besiktning av våra hus. Det visade sig att många renoveringar av kök och badrum inte gjorts korrekt. 

Bostadsrättsavgiften

2024-05-13

F rom den 1 juli kommer avgiften att höjas med 15%. Detta pga att våra kostnader ökat. Vi behöver också fortsatt  sätta av pengar till vår underhållsplan för framtida renoveringar/förbättringar av våra hus. Höjningen läggs på grundavgiften, bränsletillägget blir oförändrat.

I samband med denna höjning kommer vi också att höja avgiften för parkering- och garageplatser. Parkeringen kommer att höjas till 400kr/mån och garage till 800kr/mån.

Städdag

Lördag 4 maj är det dags att göra våra gemensamma grönområden fina inför sommaren. Vi samlas vid pannrummet (gaveln hus 24) kl 10.00. Då vi även kommer att fokusera på vår parkering ser vi gärna att Ni som har bilar antingen flyttar bilen eller kör fram en bit så vi kommer åt kanterna. 

När dagen är slut, ca 14.00, samlas vi vid stora trädäcket för korvgrillning samt kort information från styrelelsen. Information finns på tavlan i resp trappuppgång.

Obligatorisk utsortering av matavfall

2024-01-19

F rom 1 jan 2024 är det obligatoriskt för hushåll att sortera ut matavfall, s.k biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall. Vill Ni läsa mer om det så finns information på naturvårdsverkets hemsida.

Viktigt att detta följs! Vi kan bli bestraffade genom dyra böter! Anslag om detta kommer att finnas på informationstavlan i trappuppgångarna.

Papperspåsar avsett för detta finns att hämta i tvättstugorna i alla hus. Skulle dom vara slut så hör av Er till styrelsetelefonen så fyller vi på med nya.

Höststädning!

04-10-23

Lördagen den 21 okt är det dags att göra våra gemensamma grönområden fina inför vintern.

Vi samlas kl 10.00 vid pannrummet (gaveln på 24C). Efter avslutat arbete, ca 14.00, samlas vi för korvgrillning vid stora trädäcket.

Vi hälsar nya som gamla medlemmar välkomna och om Ni inte kan deltaga lämna gärna ett meddelande till styrelsetelefonen så får Ni gärna hjälpa till vid ett senare tillfälle.

Ny leverantör bredband

07-09-23

Den 14 september byter vi leverantör för vårt bredband till Sappa.

Det kommer att vara ett kort avbrott när bytet sker så jobbar man hemifrån får man ha detta i åtanke. Eventuellt kommer man behöva starta om routern. Ni har fått information i Era postfack. Vi byter leverantör av olika anledningar men framförallt till att få en bättre leverantör samt support.

Mer information om Sappa finner Ni under fliken TV & Bredband.

Ändrade tider för gym och tvättstuga

07-09-23

F rom med helgen 16 september kommer gymmets tider att ändras på helgdagar till 09.00-21.00. Vi gör det då det har kommit in önskemål om detta. Vi ber Er att respektera detta.

Vi kommer även att öppna upp för hus 26 att kunna tvätta på söndagar och helgdagar f rom 17 september.  Tiderna kommer att vara samma som på lördagar, 09.00 - 18.00.

Dränering hus 20 & 22

17-07-2023

Med start 7 aug kommer dränering samt omläggning av asfalt och brunnar ske runt hus 20 och 22. Detta innebär att det kommer bli en del störningar när det gäller framkomligheten, både med bil samt att gå förbi. Vissa tidpunkter kommer det att vara helt avstängt. För Er som bor i dessa hus kan det också bli att Ni ej kan använda entrédörrarna och då istället hänvisas till källardörrarna.

Arbetet beräknas ta ca 14 veckor.

Våra trädäck

21-06-2023

Nya möbler till våra trädäck är på plats. Vid hus 18 är det en loungesoffa med tillhörande bord. Dynor finns i en tillfällig låda längst in i cykelförrådet i hus 18. Det är av yttersta vikt att lämna tillbaka dynorna på samma ställe när man lämnar trädäcket. Det finns även en klotgrill, kol och tändvätska får man stå för själv.

Hyra av parkering/garage

27-05-2023

Uppdaterad information samt regler gällande hyra av parkering/garage finns att läsa under parkering/parkeringskö.

Övernattningsrum

27-05-2023

Renoveringen av övernattningsrummet är nu klart. Bokning är åter öppen och detta görs via att kontakta styrelsetelefonen, 070-062 41 44. 

Under fliken övernattningsrum finns mer information om rummet samt bilder.

Höjning av avgift

07.05.2023

F rom 1 juli kommer vi att göra en avgiftshöjning med 10%. Detta gör vi pga att våra fastna kostnader har ökat + att vi måste sätta undan pengar till vår underhållsplan. Höjningen läggs på grundavgiften. Bränsletillägget förblir oförändrad.

I samband med detta kommer vi även att höja avgiften för parkering- och garageplatser samt övernattningsrummet.  Parkeringsplats kommer att kosta 300kr/mån, garageplats 500kr/mån och rummet kommer att kosta 300kr/natt.

Tack för Ert deltagande på städdagen!

07.05.2023

Vi i styrelsen tackar för det engagemang som visades på vår städdag 6maj. Härligt att se så många och det fantastiska jobb som gjordes för att få våra gemensamma ytor sommarfina.

Bra jobbat!

Övernattningsrum

09.04.2023

Vårt övernattningsrum kommer att vara stängt för bokning från v.16 - v.22. Detta pga att det ska renoveras. Nya möbler samt att det kommer att fräschas upp med ny färg. Detta är något vi själva i styrelsen kommer att göra därav att det kommer vara stängt en lite längre period då vi endast kan göra detta på helger när vi är lediga från våra ordinarie jobb. Om vi skulle bli klara tidigare så öppnar vi upp det för bokning igen. Våra gamla möbler kommer att skänkas till Erikshjälpen.


Broms till balkongdörren

19-02-2023

Börjar din "broms" till balkongdörren att bli sliten så sänd gärna ett sms till styrelsetelefonen så byter vi ut den mot en ny.