Välkommen!

BRF Segelsömmaren


Senaste nyheterna 

Med start den 25:e april kommer omläggning av asfalt och brunnar samt dränering att ske runt 18-huset. Garagesidan av huset kommer ej att beröras varför vi rekommenderar de boende i största möjliga mån att utnyttja källarutgången (OBS, ingen tag).